Tạo số cMTND trung quốc
Phạm Hải SV Đại Học Công Nghiệp Hà Nội - Nhớ Ơi forum.gamevn.com

Mình làm 1 trang web đơn giản để tạo số CMND Trung Quốc, nếu như bạn nào có nhu cầu tạo tài khoản chơi game bên TQ mà nó bắt dùng số CMTND(ví́ dụ như game TLBB, Thiên Tử...) số CMTND của Tàu nó có quy luật nên không thể đánh bừa như VN mình được. Lấy ngày tháng năm sinh của mình mà đánh vào ô dưới đây đảm bảo work 100%.

Ngày - Tháng - Năm Sinh
Ví dụ 1985
Ví dụ 11
Ví dụ 20


Số CMTND Trung Quốc

Nếu bạn thấy chữ X là số cuối cùng thì vui lòng nhấn nút Tạo Số CMTND - ID thêm một lần nữa !


* Số ID bên Trung Quốc bao gồm 17 số và 1 số dùng để kiểm tra, tổng cộng gồm 18 số.
* 6 số đầu tiên là mã vùng, mình chỉ biết một số là 413001
* 8 số tiếp theo là ngày tháng năm sinh, gồm năm (4 số), tháng (2 số) và ngày (2 số).
* 3 số tiếp theo là “sequential code” để phân biệt người đẻ cùng ngày và cùng vùng. Số lẻ cho nam, chẵn cho nữ.
* Số cuối cùng là số kiểm tra, đưa vào một công thức nhất định.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Bem chết bọn Tàu Khựa ^.^ !